WEBBHOTELL – BRA WEBBHOTELL WORDPRESS

Bra webbhotell WordPress

Varför WordPress?

– varför man bör överväga att använda

WordPress som CMS vid skapandet av en ny webbplats

Inledning

Fler och fler vill kunna skapa en egen plats på Internet – så väl företagare som vanliga surfare. Om man inte vill inhysa sig på en allmän domän utan ämnar bygga en fristående webbplats måste man börja fundera över ett par saker. Vad är det för sorts webbplats man vill ha? Vad ska den innehålla och hur ska innehållet presenteras? Hur ska sedan innehållet skötas?

Bäst är om man kan hantera sitt innehåll via ett användargränssnitt vilket gör att man inte behöver skriva all webbkod för hand varje gång man vill uppdatera sin webbplats.

I dagsläget finns det många olika system utvecklade för innehållshantering att välja på. Jag har valt att skriva om WordPress, som de flesta tänker är en programvara för att skapa bloggar med. Men under ytan är WordPress mer än det utger sig för, vilket jag tycker är mycket spännande.

I den här essän tänker jag därför reda ut huruvida WordPress (WP) förtjänar att klassas som ett Content Management System (CMS) eller inte. Jag kommer att berätta om hur man som användare kan utvidga WP med plugins och därefter utnyttja dessa för att bygga en skräddarsydd webbplats anpassad efter ett specifikt innehåll så väl som den tilltänkta administratörens kunskaper om webbkod.

Jag kommer även att gå in på de möjligheter WP ger till socialt nätverksbyggande för att därefter avsluta med en diskussion kring när och varför man kan och bör överväga att använda WP som ett CMS när man bygger en webbplats.

Essän riktar sig till läsare som är intresserade av att bygga och administrera eget innehåll på en webbplats och därför söker ett CMS som är lätt att använda och anpassa efter de behov han eller hon har – vare sig det gäller någon som aldrig tidigare kodat eller en webbutvecklare eller webbdesigner.

Frågan är om WP är tillräckligt enkelt för att tillfredsställa en amatörs behov samtidigt som det är kraftfullt nog för en professionell kodare? Vad är det som gör WP attraktivt att använda? Kort och gott: Varför WordPress?

Vad är WordPress?

WP är ett av världens för tillfället populäraste bloggningsverktyg som dessutom är helt och hållet open source baserat på PHP och MySQL, Wikipedia (2008). Skaran med anhängare av WP är enorm både storleksmässigt och vad gäller entusiasm. Som webbdesigner eller kodare kan man till och med försörja sig på att tillämpa och använda WP, Druckman (2008).

Open source betyder att programvaran är helt öppen för allmänheten. Alltså att vem som helst kan använda och ändra koden. Programvaran är dessutom gratis oavsett om man vill använda WP som blogg eller för att bygga en webbplats, Mullenweg & Sabin-Wilson (2008).

Bra webbhotell wordpress

Vad är ett CMS?

CMS (Content Management System) är mjukvara, som används för att hantera innehåll, dvs. olika former av information i olika format. Ett CMS utformat som en webbapplikation används för att skapa, sortera, hantera och publicera innehåll på webben, Wikipedia (2008).

Ett CMS gör det möjligt för användare utan programmeringskunskaper att hantera en hemsida lika lätt som en vanlig ordbehandlare, Luleå Tekniska Universitet (2008).

Är WordPress ett CMS?

WordPress brukar oftast refereras till som en applikation att publicera blogginlägg med, Wikipedia (2008).

Det finns emellertid de som hävdar att WordPress är ett utmärkt CMS. Vissa går till och med så långt som att påstå att det är ett av det bästa där ute, Miller (2007).

När CSS-Tricks gjorde en undersökning om vilket som var folks favorit-CMS vann WP överlägset. Det var emellertid många som argumenterade emot att WP inte alls innehåller de funktioner som ett CMS har utan enbart är en blogg, Coyier (2008).

WP vann Packt Open Source CMS Award 2007 samt Linux Journal Reader’s Choice Award i kategorin Content Management 2008, (Drukman 2008), så någon anledning att kalla det för ett CMS borde finnas.

Låt oss titta närmare på detta för att se om WP bara är ett bloggverktyg eller faktiskt kan räknas som ett CMS.

Många webbutvecklare vill gärna göra sina egna CMS, men programmeraren Matthew R. Miller menar att detta är onödigt eftersom det finns system som redan är färdiga och fungerande. Han anger WP som ett av de bästa CMS-alternativen på grund av sin enkelhet och flexibilitet, Miller (2007).

Vidare följer några likheter mellan WP och ett CMS.

WP är känt för sin enkla 5-minuters-installation, som inte kräver mer än att man förser en fil med de uppgifter, som behövs för att ansluta till webbhotellets server, WordPress.com (2008). Vissa webbhotell erbjuder till och med WP som en-klicks-installationer, Miller (2007).

Administrationsgränssnittet är enkelt att använda och lätt för nybörjare att förstå. Utan några som helst HTML-kunskaper kan man skapa artiklar, sidor och kategorier tack vare WYSIWYG, Miller (2007).

WYSIWYG (What You See Is What You Get) innebär precis som namnet antyder att det man ser på skärmen är det resultat man får i slutänden, Wikipedia (2008).

Se bilden nedan för exempel på skillnaden mellan WYSIWYG och ren kod. Båda ger samma resultat, men med WYSIWYG ser man som sagt slutresultatet direkt och tekniken kräver inte mer förkunskaper än att man kan använda en vanlig ordbehandlare.

WP gör det möjlig att skapa statiska sidor vid sidan av bloggfunktionen. De statiska sidorna kan delas in i hierarkiska förhållanden där child(barn)sidor är underordnade en parent(förälder)sida – något som en vanlig blogg, exempelvis Blogger, saknar.

Baserat på dessa föräldrar och barn skapar sedan WP dynamiska menyer precis som ett CMS. Det skapar också hierarkiska URL:er med namnen på de statiska sidorna, vilket är mycket CMS-likt, Coyier (2008).

Man kan även skapa egna templates, dvs. mallar för innehåll, till WP. Så om man vill ha olika mallar för olika innehåll och kan lite programmering går det lätt att ordna.

WP kan även skapa enskilda RSS-strömmar baserat på kategori. Du kan i princip skapa olika bloggar baserat på olika kategorier, vilket är mycket CMS-aktigt, Coyier (2008).

WP stödjer dessutom multippla användarkonton med olika behörighet att redigera innehåll och inställningar, vilket också kännertecknar ett CMS.

Anpassa

Något annat som talar för WP är det enorma utbudet av plugins, som finns att ladda ner. Som webbdesigner behöver du inte lägga tid på att skapa nya funktioner i WP. De är troligen redan kodade av någon annan och finns att ladda ner från WordPress.org. Därtill finns ett stort utbud av färdiggjorda teman och stilmallar, som gör att man inte ens behöver skapa sin egen layout såvida man inte vill, Miller (2007).

WordPress.org har i nuläget, den 9:e januari 2009, 3808 plugins tillgängliga för nedladdning. Det svåraste är oftast att hitta det man letar efter och att som webbutvecklare veta vad som redan är gjort av någon annan – något som WordPress grundare, Matt Mullenweg, själv instämmer i, Drukman (2008).

En viktig sak att tänka på när man ska bygga sin webbplats på en WP-installation är att noga överväga vilka plugins man behöver samt hur många man behöver.

Om man bygger en webbplats åt en klient måste man ha i åtanke att klienten ska kunna uppdatera pluginsen på egen hand efter att man lämnat över ansvaret för webbplatsen, Hedengren (2008).

Senaste versionerna av WP innehåller en funktion som automatiskt uppdaterar plugins. Om man gjort egna ändringar i koden till ett plugin kommer dessa att försvinna vid uppdatering via WP:s admingränssnitt, Hedengren (2008). Med andra ord bör man tänka på att inte ändra i pluginsen om man vill att klienten ska kunna uppdatera webbplatsen själv.

Andra saker man kan ha i åtanke är att WP i standardutförande är på engelska. I nuläget finns dock översättningar till drygt 60 språk, WordPress.org (2009). Fördelen med detta är att man kan få sin WP-installation i sitt eget modersmål. Man måste emellertid utvärdera hur bra den tillgängliga översättningen är, Hedengren (2008).

Bra webbhotell wordpress

Bygg nätverk

WP erbjuder många möjligheter till att bygga ett nätverk av andra användare runt sin WP-installation, vare sig man använder WP som en ren blogg eller för att bygga en webbplats.

Jag tänkte nu gå igenom de kanske mest påfallande av dessa.

Publicerat innehåll i en WP-installation kan kommenteras utav läsare och besökare av sidan. Författaren av innehållet får då en chans att kommunicera direkt med sina besökare och funktionen gör det möjligt att utveckla idéer och tankar som den ursprungliga publikationen bestod av, Mullenweg & Sabin-Wilson (2008).

Trackbacks är en annan användbar funktion, som innebär att man som författare får reda på när någon har länkat till ens publicerade innehåll. En trackback är en form av erkännande. När man får en trackback betyder det att någon anser att ens publicerade material är värt att referera till. Om man tycker att referensen är bra kan man skicka en trackback tillbaka för att på det sättet indikera att det är en respektabel referering, Wikipedia (2009).

Med möjligheten att ta emot kommentarer och trackbacks följer även risken att få spam. WP innehåller emellertid ett bra verktyg för att råda bot mot detta: Akismet.

Akismet är ett plugin till WP som följer med installationen som standard. Man måste emellertid aktivera pluginet genom att registrera sig på WordPress.com, som ligger bakom pluginet. Genom att göra detta får man ett effektivt skydd mot spam, Mullenweg & Sabin-Wilson (2008).

Ibland kan emellertid Akismet vara lite väl hård mot inkommande kommentarer och trackbacks så att ha som månatlig vana att kolla igenom Akismets lista över blockerade kommentarer och trackbacks för att se om något legitimt stoppats på vägen kan vara att rekommendera, Mullenweg & Sabin-Wilson (2008).

RSS är mycket användbart när man vill bygga nätverk kring sin webbplats. Detta därför att man som upphovsman lätt kan sprida sitt material till många läsare samtidigt och dessutom samordna material med andra webbplatser, som har liknande innehåll, W3Schools (2009).

Att använda RSS kan även ses som ett sätt att framtidstrygga sin webbplats eftersom fler och fler människor varje dag förstår hur praktiskt RSS är, W3Schools (2009). RSS har även kommit att bli förknippat med kvalité på en webbsajt så genom att erbjuda en RSS-feed kan man öka sin webbsajts popularitet, RSS Specification (2006).

Att inte erbjuda en RSS-feed kan där med ses som ett dåligt val om man har material som uppdateras ofta. Vana RSS-användare kommer troligen att tycka det är för jobbigt att behöva hålla koll på alla uppdateringar för hand och hemsidan tappar läsare.

En WP-användare behöver emellertid aldrig oroa sig för detta eftersom WP skapar automatiskt feeds för alla delar av webbplatsen. Man även kan skapa en RSS-ström för en enskild kategori, enbart för kommentarer eller speciella delar av webbplatsen om man så vill, Coyier (2008).

Sedan finns det blog directories, alltså förteckningar över bloggar online, ofta i anslutning till någon form av socialt nätverk eller community. En blog directory innebär oftast en webbsida varpå man kan registrera sin WP-installation varefter man dyker upp i en lista tillsammans med andra registrerade bloggar och webbsidor. Detta kan vara ett bra sätt för att försöka öka trafiken när man precis startat upp sin webbplats, Wikipedia (2009).

Det finns emellertid de som menar att blog directories är irrelevanta eftersom så få använder dem för att hitta innehåll, som intresserar dem, Wikipedia (2009).

Däremot kan det nog inte skada att registrera sin webbplats i några directories. Någon trafik kanske det genererar trots allt.

Sist men inte minst tänkte jag nämna sökmotorer. Man kan ställa in i WP:s administrationsgränssnitt om man vill att WP-installationen ska hittas av sökmotorer eller inte. Genom att tillåta att sökmotorer lägger till ens webbplats i sina register kan man få besökare via exempelvis Google eller Yahoo, med mera, när någon sökt efter innehåll, som stämmer överens med webbplatsens, Mullenweg & Sabin-Wilson (2008).

Man kan däremot välja att blockera sökmotorer och därmed får man förlita sig på att besökarna hittar till webbplatsen på andra sätt. En tredje variant är att göra WP-installationen helt privat, alltså att det krävs lösenord för att kunna ta del av materialet. Detta kan vara användbart om man vill att webbplatsen enbart ska vara tillgänglig för ett nätverk av användare som man själv verifierat och godkänt, Mullenweg & Sabin-Wilson (2008).

Förutom sociala nätverk tål att nämnas att man också kan skapa nätverk till andra webbplatser och applikationer på nätet. Exempelvis kan man få sin WP-installation att visa bilder ifrån Flickr eller filmer ifrån YouTube med mera och på så sätt integrera ett nätverk av multimedia med sin webbplats, Hill (2007).

Diskussion

Först och främst ska vi ta ställning till om WP kan betraktas som ett CMS över huvud taget. Vi kan konstatera att grundinstallationen av WP är en blogg, men med rätt plugins kan du förvandla den till vad du vill, exempelvis ett CMS för en webbplats.

Coyier (2008) menar att WP fungera utmärkt som CMS för en inte allt för stor hemsida. Något som Miller (2007) instämmer i utan att för den delen begränsa WP till just en mindre webbplats.

Varför ska man då överväga att använda WP som CMS när man ska bygga en webbplats?

WP ger administratören möjlighet att ta full kontroll över sin webbplats och dess innehåll. Allting med WordPress är gratis, vilket också är en fördel. Man slipper betala för ett dyrt system. Dessutom är WP lätt att installera – den berömda 5-minuters-installationen – och lätt att använda – WYSIWYG med mera.

Om man inte kan koda eller förstå en rad PHP eller HTML finns färdiga stilmallar och templates att tillgå. Om man däremot vill göra egna stilmallar och templates är det inte heller svårt bara man kan koda.

Möjligheterna som pluginsen ger är oändliga och blir ständigt fler och fler.

Ming (2006) ger följande exempel några av de saker man kan använda sin WP-installation till förutom en ren textblogg:

· Portfolio

· Webbhandel

· Galleri

· Fotoblogg

· E-tidning

· Artikelbibliotek

Lägg sedan till funktioner som automatiska RSS, trackbacks och kommentarer till listan över saker som talar för WP. De utvidgar utan vidare möjligheterna till att få feedback ifrån webbplatsens besökare samt att bygga upp sociala nätverk med andra människor på nätet.

Dessutom erbjuder WP effektiv support på sin hemsida, WordPress.org, där nybörjare kan få hjälp av luttrade programmerare i olika supportforum, Miller (2007).

Av personlig erfarenhet måste jag även tillägga att hjälpen man får i WP-forumen är både trevlig och kanske framför allt snabb, vilket är en stor fördel om man får problem.

Slutsats: Varför WordPress?

Varför inte WordPress? har jag snarare lust att fråga. Faktum är att jag inte lyckats hitta några direkt negativa sidor hos WP så i slutet kanske det handlar om tycke och smak?

Antingen gillar man WP eller inte.

Det finns nog många fördomar mot WP om att det ”bara” är en blogg, men om man ser bortom det så finns möjligheterna. Otaliga sådana.

Jag hoppas att den här essän belyst varför man bör överväga att välja WP som CMS inför sitt nästa webbplatsprojekt.

Personligen har jag blivit väldigt fäst vid WP och använder det själv som ett CMS. Min respekt och förkärlek till systemet har växt i och med den här essän där jag fått möjlighet att ta reda på mer om de funktioner som gör WP till ett så bra system.

För mig känns i alla fall WordPress som ett självklart val som CMS nästa gång jag bygger en webbplats.

Referenser

Blog directory (2009) i Wikipedia. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://en.wikipedia.org/wiki/Blog_directory> [2009-01-09]

Content Management System (2009) i Wikipedia. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://en.wikipedia.org/wiki/Content_Management_System> [2009-01-09]

Coyier, Chris (2008) WordPress as CMS. [Elektronisk] CSS-Tricks.com. Tillgänglig: <http://css-tricks.com/video-screencasts/41-wordpress-as-a-cms/> [2009-01-09]

Druckman, Katherine (2008) Keep on Blogging in a Free World [Elektronisk] Linux Journal. Tillgänglig:

<http://portal.acm.org.ezproxy.server.hv.se/citation.cfm?id=1388219.1388220&coll=Portal&dl=GUIDE&CFID=15845333&CFTOKEN=56902278> [2009-01-09]

Hedengren, Thord Daniel (2008) Things to Consider When Using WordPress as a CMS [Elektronisk] Devlounge. Tillgänglig: <http://www.devlounge.net/publishing/things-to-consider-when-using-wordpress-as-a-cms> [2009-01-09]

Hill, Carrie (2007) Using WordPress to Manage Your Web Site Content – Part 1 [Elektronisk] Search Engine Watch. Tillgänglig: <http://searchenginewatch.com/3626246> [2009-01-09]

List of content management systems (2009) i Wikipedia. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content_management_systems> [2009-01-09]

Luleå Tekniska Universitet (2008) Vad är ett CMS? [Elektroniskt] Tillgänglig: <http://www.ltu.se/support/polopoly/redaktorskribent/d2684/1.120> [2009-01-09]

Miller, Matthew R. (2008) Why WordPress Is the Best Content Management System. [Elektronisk] Code and Coffe. Tillgänglig: <http://www.codeandcoffee.com/2007/01/20/why-wordpress-is-the-best-content-management-system/> [2009-01-09]

Ming, Ang Zhuu (2006) What is “Using WordPress as CMS”? [Elektronisk] blogHelper. Tillgänglig: <http://bloghelper.is-there.net/what-is-using-wordpress-as-cms/> [2009-01-09]

Mullenweg, Matt & Sabin-Wilson, Lisa (2007) WordPress for Dummies [Elektronisk] Google Books. Tillgänglig: <http://books.google.com/books?id=WIWIdbNLskwC> [2009-01-09]

RSS Specification (2006) What is RSS? [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.rss-specification.com/what-is-rss.htm> [2009-01-09]

W3Schools (2008) Introduction to RSS. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.w3schools.com/rss/rss_intro.asp> [2009-01-09]

WordPress (2009) i Wikipedia. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://en.wikipedia.org/wiki/Wordpress> [2009-01-09]

WordPress.org (2009) Installing WordPress – Famous 5-Minute Install. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://codex.wordpress.org/Installing_WordPress#Famous_5-Minute_Install> [2009-01-09]

WordPress.org (2009) Plugin Directory. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://wordpress.org/extend/plugins/> [2009-01-09]

WordPress.org (2009) WordPress in Your Language. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://codex.wordpress.org/WordPress_Localization> [2009-01-09]

WYSIWYG (2009) i Wikipedia. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG> [2009-01-09]

Bra webbhotell wordpress

Share/Bookmark
Posted in wordpress webbhotellTagged , ,